Ugrás a fő tartalomhoz

1.       Bevezető rendelkezések

i.        Jelen üzleti feltételekkel meghatározzuk a kapcsolatot a vállalatunk Notino s.r.o., bejegyzett székhelye Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno, vállalat azonosítószáma: 27609057, bejegyezve a Brnoi Körzeti Bíróság által vezetett cégjegyzékbe C 101025 ügyiratszám alatt, mint eladó ill. az e-shop működtetője a www.notino.hu címen –, és ön, mint vásárlónk között, aki adásvételi szerződést köt velünk.

ii. Ügyfeleinket egységesen kezeljük, és azonos juttatásokban részesítjük őket, akár fogyasztók, akár nem. Ennélfogva jelen üzleti feltételek valamennyi vásárlónkra érvényesek.

iii. Ezen feltételek elsősorban az e-shop-unkban történő termékek vásárlásaira vonatkoznak. Vonatkoznak továbbá a vevőszolgálatunkon keresztüli, illetve fizikálisan létező üzleteink egyikében történő termékvásárlásra is.

2.       Adásvételi szerződés kötése

i.      Ön adásvételi szerződést köthet velünk távolról, e-shop-unkon vagy vevőszolgálatunkon keresztül, vagy személyesen üzleteink egyikében.

ii. Távolról kötött adásvételi szerződés esetén az e-shop-unkon vagy ügyfélvonalunkon keresztül leadott rendelés adásvételi szerződéstervezetnek minősül. A megrendelés 7 napos időszakra érvényes, kézhezvételét pedig e-mailben igazoljuk vissza. Az adásvételi szerződés kötése ezután a tervezet általunk történő elfogadásával történik a megrendelt termékek kiszállításának formájában. A termékek kiszállításáról e-mailben értesítjük önt.

iii. A termékeket csak háztartási fogyasztásra jellemző mennyiségben szállítjuk. Különleges esetekben (különösen árengedmények és kiárusítások esetén) jogosultak vagyunk meghatározni az általunk kiszállítható áruk legnagyobb mennyiségét.

iv.  Adatbeviteli hibák javítása: Önnek a vásárlás bármely szakaszában és a megrendelés végleges elküldéséig a honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, így például a vásárlói fiókjában, vagy a megrendelés folyamata során (pl. termék mennyiségének módosítása a legördülő nyílra kattintva vagy a termék törlése a kosárból a ”kivenni” feliratra kattintva, továbbá a Vásárló a „Vissza az előző oldalra” vagy a „Vissza a szállításhoz” gombra kattintva a vásárlás folyamata során visszatérhet a vásárlás eggyel korábbi lépéséhez és ott az adatokat módosíthatja). 

v.  A megrendelést a webáruházban a „Megrendelés“ gombra kattintva tudja elküldeni. A szerződési feltételek szövegét a rendelés adatokkal együtt 6 évig archiváljuk. Amennyiben a megrendelésben téves adatot adott meg, a megrendelőlapon, illetve az ügyfélfiókon keresztül tudja javítani őket. 

3.       Indoklás nélküli elállás

i.        Ön a törvény alapján jogosult indoklás nélkül elállni az interneten vagy telefonon megkötött szerződéstől a termékek kiszállításától számított 14 napon belül. A mi vállalatunknál minden vásárló jogosult indoklás nélkül elállni a megkötött szerződéstől a termékek kiszállításától számított 90 napon belül. Ez vonatkozik a fizikálisan létező üzleteinkben történő termékvásárlásra is. Elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

ii. Ha élni kíván ezzel a joggal, a fent nevezett időszakon belül értesítenie kell bennünket arról a döntéséről, hogy eláll a szerződéstől. A legegyszerűbben ezt az [email protected] e-mail címen, vagy a +36 42 220141 telefonszámunkon való megkeresésünkkel teheti meg. Használhatja a szerződéstől való elállás itt található mintanyomtatványát is.

iii. A szerződéstől való elállás esetén visszatérítjük önnek a termékek vételárát. Amennyiben a termékek kiszállításától számított 14 napon belül áll el a szerződéstől, ön jogosult a szállítási költségek megtérítésére is a legolcsóbb szállítási módnak megfelelő összeg mértékében. A szerződéstől való későbbi elállás esetében csak a termékek vételárát térítjük vissza önnek. Fent nevezett összegeket késedelem nélkül, az elállás napját követő 14 napon belül térítjük vissza. A törvény értelmében azonban a visszatérítéssel várhatunk, amíg ön vissza nem juttatja a termékeket vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amilyen módon ön kiegyenlítette a vételárat, hacsak másként nem állapodunk meg.

iv. Ön késedelem nélkül, az elállás napját követő 14 napon belül visszajuttatja a termékeket az EXPANDECO – NOTINO, 2151 Fót-Sikátorpuszta, Hrsz.: 5453/18. FLK – Magyar Posta alatti címére, vagy személyesen visszajuttathatja a termékeket egyik üzletünkbe. Amennyiben a szerződés megkötésével összefüggésben az Eladó a Vásárlónak ingyenes ráadás terméket („ajándékot“) küld, ezt az ajándékot is vissza kell szolgáltatni. Abban az esetben, ha a vásárló nem küldi el az eladónak az áruval együtt a kapott ajándékot is, az eladó jogosult az áru vételárának visszaszolgáltatását az ajándék visszaküldéséig visszatartani. Elállás esetén ön viseli a termékek visszajuttatása kapcsán felmerülő költségeket.

v. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ön a törvény szerint felelős a termékek bármely értékcsökkenéséért, ha az annak következtében áll elő, hogy a termékeket a jellegük, tulajdonságaik és működésük megismeréséhez szükséges mértéket meghaladóan használta (pl. ha egy parfümöt kipróbálása után is használ). Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy ön nem jogosult a szerződéstől elállni, ha a termékeket az ön igényei szerint gyártották vagy személyre szabott termékek esetén (pl. csomagolás személyre szabott gravírozással) és a csomagolásukból kivett termékek esetén, ha azokat higiéniai okokból nem lehet visszahelyezni a csomagolásukba (pl. megnyitott kozmetikai készítmények és a bőrrel közvetlen kapcsolatba kerülő egyéb termékek). Eladó továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy amint az áru becsomagolásra kerül, a szolgáltatás megvalósul (az ajándék-, illetve környezetbarát csomagolás szolgáltatás nyújtását az Eladó a megrendelés beérkezte után haladéktalanul elvégzi, amennyiben a Vásárló ezt a szolgáltatást választja a megrendelésben), és az ajándék-, illetve környezetbarát csomagolás szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől nem lehet elállni.

4.      Kellékszavatosság

i. Ön velünk szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Ha a termékek kiszállításkor hibásnak minősülnek, megállapodhatunk utalvány formájában nyújtott kártalanításról. Ön jogosult arra, hogy a hiba elhárítását kicserélés vagy kijavítás formájában kérje. Amennyiben ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy  számunkra más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a költségünkre Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a szerződéstől is elállhat, ha a kijavítást vagy a kicserélést nem vállaltuk, e kötelezettségünknek nem tudtunk eleget tenni vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ezek a jogok Önt akkor is megilletik, ha a hibát később fedezi fel. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mi adtunk okot.

ii. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Jótállunk a termékek hibáiért, ha a hibák a kiszállítás után két éven belül vagy a csomagoláson szereplő lejárati idő előtt jelentkeznek. 

iii. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket tőlünk vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

iv. A termékek különösen akkor minősülnek hibásnak, ha nem rendelkeznek a szokványos vagy bemutatott tulajdonságokkal, nem használhatók rendeltetésszerűen, nem felelnek meg a törvényi követelményeknek, vagy nem a megállapodott mennyiségben szállították ki őket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kiszállított termékkel szembeni fokozott érzékenység vagy allergiás reakció magában nem tekinthető a termék hibájának. Hasonlóképpen, az ajándékok és az általunk a megrendelése terjedelmén túl nyújtott, egyéb ingyenes szolgáltatások hiányossága sem minősül hibának. Az e-shop-unkban megjelenő képek a termékekről csak tájékoztató jellegűek, és nem képezik a termékek tulajdonságainak kötelezettséget jelentő ábrázolását (például a csomagolás eltérő lehet a gyártó által végzett módosítás miatt).

v. Kellékszavatossági és jótállási jogaival, valamint más panaszaival kapcsolatban az [email protected] e-mail címen vagy a +36 42 220141 telefonszámon állunk rendelkezésére . Kérjük, küldje el nekünk a kifogásolt termékeket az EXPANDECO – NOTINO, 2151 Fót-Sikátorpuszta, Hrsz.: 5453/18. FLK – Magyar Posta címre a kitöltött panasznyomtatvánnyal együtt, amely itt található. Panaszát előadhatja üzleteinkben is. Amennyiben a nyomtatványt munkatársaink segítsége nélkül tölti ki, ne feledje megjelölni a hiba természetét vagy megnyilvánulási formáját és panasza kezelésének kívánt elintézési módját. A panaszokkal kapcsolatos részletes tájékoztatónk itt  található.

vi. E-mailben vagy szöveges üzenetben tájékoztatjuk panasza feldolgozásáról, különösen a beérkezéséről, elfogadásáról vagy elutasításáról. Lehet, hogy telefonon is felvesszük önnel a kapcsolatot.

vii. Panaszát illetően késedelem nélkül meghozzuk a döntést. A panasz feldolgozása, beleértve a hibaelhárítást is, nem haladja meg a 30 napot. Ellenkező esetben ön jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Kérjük, legyen segítségünkre, hogy betarthassuk a fent nevezett határidőt.

viii. Indokolt panasz esetén mi viseljük a termékek visszajuttatásával kapcsolatos költségeket.

5.      Termékszavatosság

Tájékoztatjuk, hogy a termékszavatosságra vonatkozó szabályok alapján – az ön választása szerint - a termék gyártójával szemben az alábbi jogokat érvényesítheti. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági (4. pont) és termékszavatossági (5. pont) igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.:

i. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termék hibája esetén ön - választása szerint - az 4. pontban meghatározott jogát érvényesítheti velünk szemben vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a termék gyártójával szemben jelen 5. pontban foglaltak szerint. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

ii. Termékszavatossági igényét ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

iii. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.      Garancia az elektromos termékekre

i.   Jótállási jogok körében Ön a „4. Kellékszavatosság” pontban leírt jogokat gyakorolhatja.

ii. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök hibás teljesítése esetére (pl. hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva) kötelező jótállásra vagyunk kötelesek az alábbi szabályok szerint:

A jótállás időtartama:
a) 10.000,-Ft-ot elérő, de 100.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 1 (egy) év,
b) 100.000,-Ft-ot meghaladó, de 250.000,-Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 (két) év,
c) 250.000,-Ft eladási ár felett 3 (három) év.

A fenti jótállási határidő a termék ön részére történő átadásának napján kezdődik. Amennyiben a fenti határidők lejártak, ön nem élhet a továbbiakban jótállási igénnyel. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt ön a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

iii. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem feltétele a termék felbontott csomagolásának a visszaszolgáltatása vagy számla átvétele. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

7.      Fizetés és szállítás módja

i. A fizetés és szállítás módját az általunk kínált lehetőségek közül választhatja meg. A rendelés kiszállítása előtt értesítjük a választott fizetési és szállítási módról és a járulékos költségekről. Az online kártyás fizetési lehetőség választása esetén az ügyfél figyelembe veszi, hogy a fizetendő összeg a tranzakció pillanatában levonásra kerül a kártyáról.

ii. A jelenleg kínált fizetési és szállítási módok és azok költségei itt találhatók.

iii. A feltüntetett szállítási időpontok csak tájékoztató jellegűek és a futárszolgálat által előre jelzett szállítási időponton alapulnak.

iv. Fenntartjuk a jogot, hogy kiválasztott esetekben a termékek kiszállítását ingyenesen biztosítsuk.

8.      Vegyes rendelkezések

i.  Ügyfeleink számára különböző engedményeket, illetve ajándék- és egyéb utalványokat biztosítunk. Használatukat szabályok irányítják, amelyekről ügyfeleinket minden esetben tájékoztatjuk. Eltérő rendelkezések hiányában minden engedmény vagy ajándékutalvány csak egyszer használható fel, és csak egy azonos típusú utalvány használható fel vásárlásonként. Egyéb rendelkezés hiányában az utalványok nem vonhatók össze. Amennyiben az ajándékutalvány értéke nagyobb, mint a vásárlás teljes értéke, a különbözet nem ruházható át egy új utalványra, és a fel nem használt összeg nem téríthető vissza.

ii. Vásárlásával kapcsolatban értékelő kérdőívet kaphat harmadik féltől. Megoszthatja másokkal a vásárlásról és a termékekről szóló tapasztalatait. Örömünkre szolgálna, ha nyilatkozna a kérdőívben.

iii. A megrendelés folyamatára vonatkozó információkat itt találhatja.

iv. Tárhelyszolgáltató adatai:
     - neve: VSHosting s.r.o.
     - székhelye: Sodomkova 1579/5, 102 00 Prága 15, Cseh Köztársaság
     - telephelye: Sodomkova 1579/5, 102 00 Prága 15, Cseh Köztársaság
     - telefonszáma: +420 246 035 835
     - e-mailcíme: [email protected]

9.    Mintaküldés

i. A Notino Try&Buy szolgáltatást és az ingyenes mintaküldési szolgáltatást kiválasztott ügyfeleink részére biztosítjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy önnek lehetőséget kínáljunk ingyenes küldemények fogadására, amelyek az e-shop jelenlegi kínálatának megfelelő illatmintákat és egyéb kozmetikai készítményeket tartalmaznak, abból a célból, hogy kipróbálja az e-shop-ban kínált termékeket.

ii. A mintaválogatás készleteinkre és az e-shop jelenlegi kínálatára korlátozódik a Notino Try&Buy szolgáltatás számára.

iii. A Try&Buy szolgáltatás és az ingyenes mintaküldési szolgáltatás célja, hogy tájékoztassuk ügyfeleinket az e-shop kínálatáról, de nem célja, hogy meghatározza a minőséget vagy kinézetet a minta alapján. A Try&Buy szolgáltatás és az ingyenes mintaküldési szolgáltatás ingyenes, reklám jellegű szolgáltatások, és nem képezik adásvételi szerződés alapján történő teljesítés tárgyát. Ennélfogva a küldött minta hiányossága nem képez jogalapot hibás teljesítésre.

iv. Megkereshetjük, hogy megerősítse a választott termékkel kapcsolatos elégedettségét; termék rendelése esetén ön hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolatba léphetünk önnel.

v. Olyan Try it First szolgáltatást is kínálunk, amit a kiválasztott termékek vásárlásakor vehet igénybe. Amennyiben a kiválasztott termékek vásárlásakor a „Minta kipróbálásra – Try it first“ lehetőséget választja, a megvásárolt termékkel együtt megküldjük ennek a terméknek a mintáját is. Így a terméket először a mintán próbálhatja ki, így ehhez a megvásárolt terméket nem kell kicsomagolnia. Amennyiben a minta kipróbálása alapján a terméket nem találja megfelelőnek, a kicsomagolatlan terméket a mi költségünkre visszaküldheti nekünk. Ez természetesen nem érinti az ön szerződéstől való elállási jogát.

10.    Általános tájékoztatás

i. Az értékesítések bejelentéséről szóló törvény szerint az eladó köteles bizonylatot kiállítani a vásárló részére. Az eladó köteles továbbá a vásárlást online bejelenteni az adóhatóságnak, műszaki zavar esetén legkésőbb 48 órán belül.

ii. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: https://bekeltet.bkik.hu/ A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: [email protected].

iii.  Ön jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók ezen fogyasztói jogvitáikat a következő elektronikus linkre kattintva megjelenő felületen keresztül beadott panasz útján rendezzék. 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztül. 

iv. A megállapodás kötése magyar nyelven történik, és Magyarország törvényeinek hatálya alá tartozik.

v. Minden termék és szolgáltatás ára tartalmazza a megrendelés idején hatályos áfát. Amennyiben az áfa mértéke módosul az adásvételi szerződés megkötése előtt vagy a termékek kiszállítása előtt, a vásárló köteles a választott fizetési módot figyelembe véve minden vételár alulfizetését rendezni, vagy az eladó azonnal értesíti e-mailben a vásárlót, hogy az eladó hol tudja visszafizetni a vásárlónak az esetleges vételár túlfizetést.

vi. A megrendelés elküldésével elfogadja az adóbizonylat elektronikus formában történő megküldését. Az adóbizonylatot a megrendelés szállítására vonatkozó e-mailben elektronikusan küldjük meg. Azonban amennyiben az adóbizonylatot okirat formájában is meg szeretné kapni, úgy közölje velünk üzenetben, és azt az áruval együtt megküldjük önnek.

vii. Valamennyi termék ára, beleértve az engedményes árakat is, további értesítésig vagy a készletek erejéig érvényes.

viii. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

ix. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

x. Az Üzleti feltételek itt tölthetők le.

Kérdése van? Írjon nekünk.
A Notino s.r.o. /Kft./ részére történő elküldéssel, az Ön személyes adatai, az Ön által küldött kérés ügyintézése céljából, jogos érdek alapján kerül feldolgozásra. Önnek jogában áll kifogást emelni. Bővebb információkat a személyes adatkezelési alapelvek tartalmaznak.​