NOTINO VIP CLUB üzleti feltételei

I.       Preambulum

 1. A Notino VIP klub a vásárlás élményének új dimenzióját képviseli. A Notino VIP klub tagjaként új lehetőségekben részesül a Notino internetes üzletében történő vásárlások alkalmával. Mindannyian egyediek vagyunk, és mi a Notinoban hisszük, hogy üzletünknek is mindegyik ügyfelünk egyediségéhez kell alkalmazkodnia. Az Notino internetes üzlet így egyben a VIP klub minden tagjának egyedi üzlete.
 2. Ön, a VIP klub tagjaként, rendelkezik az internetes üzlet kínálatával, de ugyanúgy felhívjuk figyelmét azokra a termékekre is, amelyek igazodnak az Ön személyéhez és preferenciáihoz. Ez a hozzáigazítás a lehető legnagyobb mértékben kellemessé teszi a vásárlást az internetes üzletünkben. Mindig szívesen fog visszatérni hozzánk. Egyben drága idejével is takarékoskodhat, mivel felhívjuk figyelmét az érdekes termékeinkre, mégpedig anélkül, hogy át kellene böngésznie a széles skálájú árukínálatunkat. Kézbesítési adatait sem kell mindig újra kitöltenie. Mi azt megjegyezzük.
 3. Ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat Önnek felajánlhassuk, feltétlenül szükségünk van a személyi adataira, melyeket az alábbiakban feltüntetett feltételeknek megfelelően fogunk felhasználni és feldolgozni.
 4. A tagsággal nemcsak időt takarít meg, hanem pénzt is. VIP klubtagjaink számára, az egyes termékekre, speciális kedvezményeket kínálunk.

 

II.    A Notino VIP klubtagsági szerződés megkötése

 1. A "regisztrálás"mezőre kattintva, elfogadja a Notino VIP klubtagság jelen feltételeit, és velünk, azaz a Notino társasággal „Notino, s.r.o. Székhely: 63900 Brno, Londýnské náměstí 881/6, Cseh Köztársaság Adószám: 26967327-2-51”. (a továbbiakban csak Notino, vagy "mi"), Notino VIP klubtagsági szerződést köt. A Notino, e szerződés alapján, személyes adatok kezelőjévé is válik.
 2. A Notino VIP klub tagja csak önjogosultsággal rendelkező személy lehet. A tagsági szerződés megkötésével becsületére kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott.
 3. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tagsági szerződés egy önálló, az itt feltüntetett rendelkezésekkel szabályozott szerződés, és nem kapcsolódik más, általunk megkötött (elsősorban adásvételi) szerződésekhez.
 4. A jelen szerződést magyar nyelven kötjük meg, s nálunk elektronikus formában fogjuk tárolni, miközben megkötéséről Ön e-mailben visszaigazolást kap. A jelen szerződéshez, elektronikus formában, weblapunkon található saját profilján keresztül lesz hozzáférése.

 

III.  A szerződés tárgya

 1. Ezennel kötelezzük magunkat, a 2. bekezdésben feltüntetett, Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok alapján az adatok feldolgozására és kiértékelésére (bármilyen Önnel szembeni jogi következmény nélküli személyes profil kialakítására), és az elemzésük alapján, az alábbi, személyre szabott tartalom, Ön részére történő küldésére:
 • a) Különleges kedvezményes akciókról és limitált ajánlatokról szóló információk elsőbbségi küldése;
 • b) A kínálatunk új termékeiről, előrendeléseinkről stb. szóló információk elsőbbségi küldése;
 • c) A VIP klubtagok részére olyan különleges ajánlatok készítéséről, melyek csak a klubtagok számára állnak rendelkezésre;
 • d) Figyelmeztetés az Ön befejezetlen megrendeléseire;
 • e) VIP klubtagoknak, egyes termékek vásárlása esetén, ingyenes kiszállítási lehetőség biztosítása;
 • f) Az internetes üzleti kínálat és a megjelenő reklám hozzáigazítása az Ön elsőbbségi érdeklődése szerint;
 • g) Kézbesítési, ill. számlázási adatainak biztonságos eltárolása, hogy azokat Önnek ne kelljen újra kitöltenie;
 • h) Lehetővé tenni Önnek a számunkra megadott adataihoz való közvetlen hozzáférést, valamint az adatainak a saját profilja keretében történő kezelését.
 1. A jelen szerződés alapján létrejövő kötelezettségek teljesítése céljából adja meg feldolgozásra és kiértékelésre a személyes adatait (bármilyen Önnel szembeni jogi következmény nélküli személyes profil kialakítására), mégpedig a keresztneve, családi neve, születési dátuma, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, terjedelmében, valamint a vásárlásairól, a kifizetett összegekről, a www.notino.hu internetes üzletben tanúsított felhasználói viselkedéséről, vagy mobil alkalmazásról szóló információkat, az automatikusan generált információkat, amelyek a rákattintásokat tartalmazzák és tájékoztatást adnak arról, hogy Ön milyen termékeket nézett meg a weboldalainkon, továbbá a számítógépéről, internet-kapcsolatáról szóló információkat, valamint operációs rendszerének adatait, s mindezt abból a célból, hogy a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk.
 2. A jelen szerződés alapján egyben feljogosít miket arra, hogy személyes adatait jelen Szerződés ezen cikkének 1. és 2. bekezdése értelmében úgy kezeljük, hogy a feldolgozására és kiértékelésére (bármilyen Önnel szembeni jogi következmény nélküli személyes profil kialakításával) adatfeldolgozókat bízhatunk meg, mégpedig más EU tagországokban is.
 3. Kapcsolatba lépni Önnel a statisztikai adatok felvétele és a kérdőívek kitöltése céljából.
 4. Az 1. 2. 3. és 4. bekezdés alapján elvégzett értékelés azonban az Ön számára nem jár semmilyen jogilag releváns következménnyel.
 5. A személyes adatok, a NOTINO csoport keretében, adminisztratív célokra, más személyek számára is rendelkezésre bocsáthatók.
 6. A Notino VIP klub tagjaként, Ön jogosult s egyben köteles az elengedhetetlenül szükséges adatok szolgáltatására és az aktualizálására. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja és célja, a jelen szerződés részünkről történő teljesítése, valamint az 5. bekezdés esetében, a jogos érdek alapján történő adatfeldolgozásról van szó.

 

IV.  A szolgáltatások ára

 1. A klubtagság - csakúgy, mint az ezzel a klubtagsággal összefüggő, a fentiekben említett, általunk nyújtott szolgáltatások - ingyenesek.

 

V.   A szerződés időtartama

 1. A szerződést a  Notino VIP klubtagság idejére kötjük.
 2. Azt bármely fél jogosult indoklás nélkül felmondani. A felmondási idő, a felmondás a másik fél részére történő kézbesítés napjától számított 30 nap.
 3. A feldolgozott személyes adatokat a szerződés megszűnése után legkésőbb 30 napon belül töröljük.
 4. Arra a tényre való tekintettel, hogy távollevők között kötött szerződésről van szó, Önnek jogában áll a szerződéstől - a megkötéstől számított 14 napon belül, ok megadása nélkül - elállni. Az elállás úgy történik, hogy egy e-mailben közli velünk a szerződéstől történő elállás tényét, és feltünteti a szerződés számát és aláírja az Ön teljes nevét.

 

VI.  Záró rendelkezések

 1. A személyes adatok védelmére vonatkozóan, továbbá utalunk még a Adatvédelmi nyilatkozat.
 2. S fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére:
 3. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén. A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: http://bekeltet.hu/. A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu. Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 4. A fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal.
 5. A fogyasztó jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók ezen fogyasztói jogvitáikat a következő elektronikus linkre kattintva megjelenő felületen keresztül beadott panasz útján rendezzék. https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztül.
 6. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 7. Ezen üzleti dokumentumoktól történő eltérés csakis mindkét fél írásos beleegyezése alapján lehetséges. Az üzletfél kiegészítő vagy eltérő feltételei a jelen üzleti feltételekben közölt szerződéses viszonyok vonatkozásában nem érvényesülnek.
 8. Ezen üzleti feltételeket a Notino módosíthatja vagy kiegészítheti. Ezen rendelkezés nem érinti azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az előzőleg megkötött üzleti feltételek hatályosságának ideje alatt keletkeztek. Az üzleti feltételek módosítását e-mailben fogjuk közölni. Módosítás esetén lehetősége van a módosítás elutasítására és a szerződés felmondására.
 9. A  Notino VIP klub jelen ÜZLETI FELTÉTELEI 2018. 5. 1-én. lépnek érvénybe és hatályba.
 10. Az Üzleti feltételek itt tölthetők le.

Kérdése van? Írjon nekünk.
A Notino s.r.o. /Kft./ részére történő elküldéssel, az Ön személyes adatai, az Ön által küldött kérés ügyintézése céljából, jogos érdek alapján kerül feldolgozásra. Önnek jogában áll kifogást emelni. Bővebb információkat a személyes adatkezelési alapelvek tartalmaznak.​

tracking pixel